Miljöpolicy

Skogskupans miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet.

Vi ska verka för en hållbar utveckling genom att ha ett ständigt miljötänkande i samtliga beslutprocesser.

Vi arbetar för en ökad energieffektivisering och strävar efter miljöanpassade lösningar vid upphandling av nya tjänster och produkter.

Produced by ShopSetup