Skogs


Skogskupan är ett fastighets- och investmentbolag
baserat i Malmö.

Koncernen har sex medarbetare med varierande bakgrund som tillsammans bildar ett mångsidigt team.


Verksamhet
Kärnverksamheten utgörs av förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i Skåne. Fastighetsbeståndet består av fyra fastigheter med en total area om cirka 42 000 m² med hyresintäkter på cirka 29 Mkr. Förvaltningen sköts av en förvaltare och två fastighetsskötare.

Investmentdelen är främst inriktad på rörelsedrivande bolag som själv genererar kassaflöde. I gruppen av företag som Skogs investerat i finner vi bland andra Nautic Energy AB och Ettiketto Labeling Systems AB.


Historik
Skogskupan är ursprungligen ett tryckeriföretag med utgångspunkt i Trelleborg. Så småningom togs beslutet att sälja tryckeridelen och fokus lades på fastighets- och investmentmarknaden.


Varmt välkommen att kontakta oss.
Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just Era lokalbehov.

Produced by ShopSetup