Skip to content

Miljöpolicy

Skogskupans miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet.
Vi ska verka för en hållbar utveckling genom att ha ett ständigt miljötänkande i samtliga beslutprocesser.
Vi arbetar för en ökad energieffektivisering och strävar efter miljöanpassade lösningar vid upphandling av nyatjänster och produkter